Kardanaxlar

När avståndet mellan axeltappar är större än 500 millimeter är kardanaxlar ofta ett utmärkt alternativ till axelkopplingar. Kardanaxlar är kostnadseffektiva, relativt underhållsfria och har en lång livslängd.

Bohlins Maskiner hjälper dig med allt från design och dimensionering till installation och service på GWB:s kardanaxlar. Vi har även ett lager av reservdelar såsom knutkors och splinesförband med mera.

GWB_Industrial_english

Besök GWB
för mer information

Till webbplatsen