Ejektorer från Haskel

JETFLOW AIRMOVER - en Coanda ejektor

Hur fungerar Airmovers?

En airmover är en luftflödesförstärkare. Den använder energin från en liten volym tryckluft för att producera ett luftflöde med hög hastighet, hög volym och lågt tryck.

Kyl ner eller flytta luft och rök

Om du vill transportera lätta material, extrahera ångor, rök eller luft eller bara kyla ner ett hett område snabbt, då ger airmovers ett enkelt och kostnadseffektivt resultat.

Tyst ejektor från Haskel

Airmovers är extremt tysta och effektiva och kan förstärka tryckluftsintaget upp till 100 gånger och möjliggör ett ökat luftflöde samtidigt som tryckluftförbrukningen avsevärt minskas.

Haskels produkter är enkla att installera och kontrollera. Deras kompakta storlek och minimala vikt gör dem lämpliga för ett brett utbud av mobila och fasta applikationer som involverar alstring, lagring och styrning av luft och högtrycksgaser.

Tillämpningar med ejektorer

 • Uppsamling – transport av pappers- och plastspill
 • Plock och sugenhet
 • Punktkylning och utsugning vid industriella processer
 • Utsugning av svetsgaser i trånga utrymmen
 • Utsugning av avgaser från testbänkar
 • Ventilation av kloaksystem, gruvor och tunnlar
 • Evakuering av explosiva och giftiga gaser

Fördelar med Jetflow Air Mover

 • Maximal säkerhet – ingen elektricitet
 • Låga driftskostnader
 • Lätt att installera
 • Variabelt flöde
 • Unik utformning av spaltöppning
 • Flexibelt modulutförande