Om oss

Ett handels- och agenturföretag med transmissionskomponenter och limutrustningar.

Vår verksamhet

Bohlins Maskiner marknadsför högkvalitativa transmissionsprodukter samt limutrustningar och distribuerar dem till svensk verkstads-, stål-, pappers-, cellulosa-, förpacknings- och konverteringsindustri.

Vi är kända för att vara en kompetent samarbetspartner med hög servicegrad.

Bohlins Maskiner samarbetar med sina många leverantörer med att utveckla, producera och distribuera special- och kundanpassade komponenter och specialutrustningar.