SA air från SA Equip

SA Cyclone Venturi Ejektorer - Airmover (PDF, eng) Antistatiska lednings- och kanalkopplingar (PDF, eng) SA Cyclone EX 20 cm fläkt (PDF, eng) SA Cyclone EX 30 cm fläkt (PDF, eng) SA Cyclone EX 40 cm fläkt (PDF, eng)

Plug-and-play som desarmerar farliga miljöer

För att arbeta säkert i ogästvänliga och potentiellt farliga miljöer behöver du ofta evakuera luft. CYCLONE-serien är utformad med plug-and-play så att du snabbt kan desarmera en farlig situation och få jobbet gjort. Portabla fläktar, ejektorer, filterboxar och airmovers kopplas snabbt och enkelt samman med luftkanaler så att du når de utrymmen du behöver evakuera.

Betrodda fläktar & kanaler för att evakuera luft

SA CYCLONE EX-serien med portabla och pålitliga ventilationsprodukter används runt om i välden för att göra extrema miljöer och potentiellt farliga miljöer säkra att arbeta i. Tusentals arbetare runt om i välden sätter dagligen sin tillit till SA:s produkter för att kunna arbeta säkert och effektivt.

SA CYCLONE EX-serien är portabel och modulär. Koppla enkelt samman de fläktar och filter du behöver för dagen. Evakuera farliga ångor och partiklar u trånga utrymmen snabbt och effektivt med anpassad utrustning.  Den kompakta designen och den anpassningsbara konfigurationen ger dig ökad rörlighet och prestanda under de mest begränsade förhållandena.

Venturi luftevakuerare med tryckluft

Venturi luftevakuerare har inga rörliga delar, och använder istället tryckluft för att skapa ett drag och en efterföljande stor volymförskjutning genom en diffusor. Den minsta enheten väger bara 2 kg – inte mycket mer än en stor ficklampa. Utan rörliga delar är Venturi extremt pålitlig och kräver praktiskt taget inget underhåll.

Besök SA Air
för mer information

Till webbplatsen