Roterande kopplingar från Deublin

Roterande kopplingar för industrin

Deublins roterande kopplingar finns för ett brett spektrum av användningsområden inom industri. Med singelpassage- eller flerpassagekopplingar tillsammans olika tätningsprinciper finns det mer än 1 500 standardkopplingar. Lägg till det speciallösningar utifrån dina specifikationer. Kort sagt har Deublin just den roterade koppling du behöver till din applikation.

Huvudkatalog - Svenska Katalog Bearbetningsmaskiner (CNC) Katalog Flerkanalskopplingar Katalog CCM Katalog Papper & Massa

Släpringar för signal och ström

Avancerade och pålitliga släpringar utvecklas för att möta stänga krav från industriella applikationer. Integrerade systemet optimeras med hjälp av noga utvalda material vilket möjliggör hundra miljoner rotationer. Deublins utvecklingsmål är hög tillförlitlighet, för minskad stilleståndstid och lägre underhållskostnader.

Katalog Släpringar

Besök Deublin
för mer information

Till webbplatsen