Pumpar & filter från Bollfilter

Datablad bollfilter selfclean automatfilter Bohlins Datablad bollfilter enkelfilter Bohlins Datablad bollfilter dubbelfilter Bohlins

Filter används till:

  • att skydda pumpar, flödesmätare och kopplingar
  • filtrera bort partiklar och smuts
  • skydda produkten och maskinern

Bohlins olika sorters filter:

  • enkelfilter
  • dubbelfilter
  • automatfilter

Besök Bollfilter
för mer information

Till webbplatsen