SA Equip

Belysning, kraftförsörjning & ventilation.

SA Equip logo
SA Equip huvudkatalog

Bärbar EX, ATEX & IECEX-klassad utrustning

SA Equip utvecklar produkter för arbete i potentiellt farliga och extrema miljöer. Säkerhet och funktion är i fokus när de utvecklar nya produkter för att möta kundernas krav gällande EX-klassad utrustning för uppvärmning, belysning, kraftförsörjning och ventilation.

Marknadsledande inom EX, ATEX & IECEX

Den EX-klassade utrustningen från SA Equip är marknadsledande och använder bara noga utvalt material. Produkterna är konstruerade för att vara tåliga, hållbara och pålitliga i alla tänkbara miljöer.

SA Equip grundades 1924 och försåg ursprungligen sjöfartsindustrin med elektrisk utrustning. Under oljeboomen i Nordsjön på 1960-talet när EX-industrin var i sin linda började SA Equip designa produkter för riskfyllda miljöer. Genom att utveckla säker, robust och praktisk utrustning blev SA Equip marknadsledande inom utrustning för industri i extrema miljöer till både land och sjöss.

Lösningar för extrema miljöer

Verksamheten växte med olja och gas, nästa steg var att utveckla lösningar för belysning, uppvärmning, ventilation och kraftförsörjning. SA Equip har blivit världsledande med flera unika patent och lösningar. Lång erfarenhet på området har gett SA Equip kunskap om vad som fungerar för olja och gas men också vad som fungerar i andra riskfyllda, trånga eller otillgängliga miljöer.

Unika produkter för industrin

Många av SA Equips produkter är unika på marknaden. Dessutom har SA Equip en oöverträffad erfarenhet av att lösa problem för farliga förhållanden – för alla slags industrier över hela världen.

Se alla varumärken

Bohlins Maskiner samarbetar med våra många leverantörer med att utveckla, producera och distribuera special- och kundanpassade komponenter och specialutrustningar.

Våra varumärken