Miljöpolicy

Våra miljömålsättningar sätter agendan för hur vi utför vårt arbete.

Följande miljömålsättningar arbetar vi med på Bohlins Maskiner

  • Miljöpolicy och miljömål ska vara kända av samtliga anställda.
  • De anställda ska kunna föreslå och införa miljöförbättrande åtgärder i vår verksamhet.
  • Miljölagstiftningens normer och förordningar är lägsta krav för vår verksamhet.
  • Vi strävar efter minimal resursanvändning, återanvändning av avfall och att förebygga föroreningar.
  • Vid val av leverantör och fraktföretag ska deras miljöarbete utgöra en viktig del i beslutsunderlaget.

Mikael Bohlin
CEO