Refraktometrar

En refraktometer använder en kombination av prisma och lins för att mäta en vätskas brytningsindex.

Se alla varumärken

Bohlins Maskiner samarbetar med våra många leverantörer med att utveckla, producera och distribuera special- och kundanpassade komponenter och specialutrustningar.

Våra varumärken