Välkommen till Bohlins MaskinerVi på Bohlins Maskiner erbjuder stor teknisk kompetens och har mångårig gedigen erfarenhet inom transmission och limutrustningar. Dessa distribuerar vi till svensk verkstads-, stål-, pappers-, cellulosa-, förpacknings- och konverteringsindustri.

Vårt företag har gjort sig känt för att vara en kompetent samarbetspartner med hög servicegrad.

Bohlins Maskiners leverantörer

Bohlins Maskiner samarbetar med våra många leverantörer med att utveckla, producera och distribuera special- och kundanpassade komponenter och specialutrustningar. 

Miljöarbete i ständig förbättring

Vi har även en viktig arbetsuppgift i att påverka våra nuvarande och blivande leverantörer till ständiga förbättringar i miljöhänseende. 

Kontakta oss