Välkommen till Bohlins MaskinerVi erbjuder stor teknisk kompetens och har mångårig gedigen erfarenhet inom transmission och limutrustningar. Dessa distribuerar vi till svensk verkstads-, stål-, pappers-, cellulosa-, förpacknings- och konverteringsindustri.

Företaget är känt för att vara en kompetent samarbetspartner med hög servicegrad.

Bohlins Maskiner samarbetar med sina många leverantörer med att utveckla, producera och distribuera special- och kundanpassade komponenter och specialutrustningar. 

Vi har en viktig arbetsuppgift i att påverka våra nuvarande och blivande leverantörer till ständiga förbättringar i miljöhänseende.