Kopplingar & bromsar från Hilliard

Hillard Centrifugal Clutches Hillard Drive Train Products Hillard Intermittent Drive Packages Hillard Intermittent Motion Clutches Hillard Singel Revolution Clutch Hillard Torque Limiting Clutches

ÖVERLÖPANDE KOPPLINGAR

Överlöpningskopplingar används för att överföra kraft mellan en axel och ett kugghjul, kedjehjul, skiva eller remskiva monterad på kopplingen eller för att direkt ansluta två axeländar. Kopplingskonstruktioner av rulltypen är en av de äldsta överlöpande eller frihjulsmodellerna.

INTERMITTENTA DRIVENHETER (IDU)

Intermittenta drivenheter (IDU) är mekaniska drivenheter som producerar en exakt intermittent rörelse-on-demand från en konstant roterande ingång. Drivenheter består av en envarvskoppling och alla nödvändiga reglage i ett kompakt, helt inneslutet, fotmonterat hus. Intermittenta drivenheten har ett fristående smörjsystem som gör dem idealiska för dammiga, smutsiga, ångade eller tvättade applikationer. Den fotmonterade husdesignen med ingående och utgående axlar förenklar installationen.

JÄMN STYRNING MED MOMENTBEGRÄNSARE

Momentbegränsare och kopplingar är utformade för att glida över en given momentbelastning samtidigt som det justerade vridmomentet bibehålls. De ger pålitliga lösningar på problemen med momentstyrning och överbelastningsskydd i kraftöverföringsutrustning. Dessa kopplingar innefattar en eller flera friktionsskivor monterade på ett inre nav. En enda mutterjustering för att enkelt förinställa vridmomentet förenklar handhavande. Liknande statiska och dynamiska friktionskoefficienter ger extremt jämn momentstyrning.

GLAPPFRIA & LÄNKFRIA CENTRIFUGALKOPPLINGAR

Centrifugalkopplingar ger automatisk, stegvis och följsamt ingrepp över ett varvtalsområde vid höga tröghetsbelastningar. Glappfria vid nominell last och hastighet. De skyddar mot överbelastning genom att begränsa vridmomentet, absorbera stötar och eliminera torsionsresonans. Hilliards centrifugalkopplingar har mjuk överföring av kraft och belastningsfri start. Hilliards länkfria centrifugalkopplingar kombinerar vibrationsdämpande bussningar och en symmetrisk fjäderkonstruktion. Resultaten är en lång livslängd till låg kostnad.

MEKANISKA KOPPLINGAR

  • Envarvskopplingar 3 – 12 000 Nm
  • Frihjulskopplingar 3 – 28 000 Nm
  • Slirkopplingar 0,05 – 33 000 Nm
  • “IDA” intermittent 30 – 60 Nm

Besök Hilliard
för mer information

Till webbplatsen