Kallim från Zator

LIMPISTOLER FÖR STRÄNG-, PUNKT-, SPRAY- OCH KONTAKTLIMNING

ELEKTROPNEUMATISKA LIMPISTOLER

Zators elektropneumatiska limpistoler är optimerade för lim och vätskor med låg viskositet. Limventilerna är effektiva och kompakta med non-stick-beläggning på munstycket. De är även utrustade med en självrengörande nål som säkerställer lång driftstid. Det finns även mikrometerjustering som möjliggör full kontroll av limmängden.

ELEKTROMAGNETISKA LIMPISTOLER

Zators elektromagnetiska limpistoler är konstruerade för att dispensera lim och vätskor med hög hastighet. Limpistolerna är mångsidiga och kan användas för lim eller vätskor med låg och medelhög viskositet. Styrkan hos dessa limpistoler är den mycket höga arbetsfrekvensen och precisionen för kontaktlösa punkter och linjer.

Med lång livslängd och minimalt servicebehov är dessa limpistoler mycket tillförlitliga.

MZD - Elektropneumatisk Punkt- & Stränglimning MZK - Elektropneumatisk Punkt- & Stränglimning MZV - Elektropneumatisk Punkt- & Stränglimning MZS - Elektropneumatisk Spraylimning MZF - Elektropneumatisk Spraylimning MZL - Elektropneumatisk Kontaktlimning
DLK16 - Punktlimning DLK22 - Spraylimning DLK22 - Punkt- & Stränglimning

MICROPROCESSORSTYRDA KONTROLLENHETER

LMZ -mikroprocessorkontrollerna är konstruerade och dimensionerade för att användas i ett brett utbud av höghastighetsmaskiner i upp till 600 meter per minut. Deras mångsidighet gör dem lämpliga för alla typer av applikationer som kräver exakt styrning av limventiler eller elektropneumatiska ventiler i allmänhet.

Varje modell har ett väl tilltaget minne och kan lagra program för att styra limpistoler individuellt och exakt. Till exempel växla mellan punkt- och linjeläge eller ändra limsträngens längd.

Zator har modeller där kontrollpanelen till LMZ-enheten monteras direkt på maskinen för enklare handhavande, men det finns också wifi-fjärrkontroller till vissa modeller.

LMZ-kontrollerna har två arbetslägen:

  • Enkoderläge: används med enkoder i maskiner som körs i variabla hastigheter
  • Timerläge: används i maskiner som körs med konstant hastighet

LIMFÖRSÖRJNINGSSYSTEM

LIMFÖRSÖRJNINGSSYSTEM MED MEMBRANPUMP

Limförsörjningssystem med membranpump lämpar sig för lim med låg viskositet. Zators limpumpar är utrustade med dubbla membran och med ett 1:1-tryckratio samt med en anti-stall reglerventil. Pumpen monteras på en plasthinksplatta vilket förenklar hinkbytet. Vidare är pumpen utrustad med bottenventil som förhindrar spill och med ett rostfritt filter som fångar upp limklumpar. Vissa pumpar kommer med ett andra, finmaskigare filter, som dämpar pumppulseringen och filtrera limmet ytterligare. Välj mellan manuell eller automatisk tryckregulator.

LIMFÖRSÖRJNINGSSYSTEM MED KOLVPUMP

Limförsörjningssystem med kolvpump lämpar sig för lim med medelviskositet. Pumparna är utrustade med en pneumatisk kolvpump med upp till 10:1-tryckratio. Pumpen kan installeras direkt i maskinen, väggmonters eller monteras på ett stativ. Limhinken ansluts via flexibla och förstärkta rör och med sensorer för miniminivå. Vidare är kolvpumpen utrustad med bottenventil som förhindrar spill och med ett rostfritt filter i insugningsröret som fångar upp limklumpar. Vissa pumpar kommer med ett andra, finmaskigare filter, som dämpar pumppulseringen och filtrera limmet ytterligare. Välj mellan manuell eller automatisk tryckregulator.

ZATORS SORTIMENT AV LIMBESTRYKNING

  • Vattenbaserat tvåkomponentslim.
  • System för kallimning.
  • System för snabbapplicering av limpunkter.
  • System för polyuretanbaserat smältlim.
  • System för vattenbaserat tvåkomponentslim.

Besök Zator
för mer information

Till webbplatsen