EX, ATEX & IECEX från SA Equip

SA Equip huvudkatalog

Bärbar EX, ATEX & IECEX-utrustning

SA Equip utvecklar produkter som gör det säkrare och mer effektivt att arbeta i potentiellt farliga miljöer. Deras forsknings- och utvecklingsavdelning tar ständigt fram nya produkter för att möta kundernas krav och behov gällande bärbar EX-certifierad uppvärmning och utrustning för belysning, kraftförsörjning och ventilation.

Marknadsledande inom EX, ATEX & IECEX

SA Equip använder utvalt material och noggrann forskning vid utveckling av nya produkter, vilket skapar hållbara och tåliga produkter som är marknadsledande.

Om SA Equip – till land & till sjöss

SA Equip har varit verksamma sedan 1924, ursprungligen genom att förse sjöfartsindustrin med elektriska tillbehör och stöd. På 1960-talet när den stora olje-boomen på Nordsjön inleddes var EX-industrin i sin linda. Få produkter hade designats specifikt för användning i riskfyllda miljöer. SA Equip mötte det nya behovet genom att utveckla säker, robust, och praktisk utrustning för att användas på land och till sjöss.

Lösning för arbete med olja & gas

SA Equips verksamhet växte med olja och gas då de utvecklade lösningar för ljus, värme, ventilering och kraftförsörjning. SA Equip har varit först i världen med många av deras lösningar. År av erfarenhet har gett SA Equip kunskapen om vad som fungerar för olja och gas och vad som fungerar i andra riskfyllda, trånga eller otillgängliga miljöer.

Unika produkter för industrin

Många av SA Equips produkter är unika på marknaden. Dessutom har SA Equip ojämförlig erfarenhet av att lösa problem för farliga förhållanden – för alla slags industrier över hela världen.

Besök SA Equip
för mer information

Till webbplatsen