18 november 2021

Unik Spindle Shield® från Deublin skyddar din CNC-maskin

En stor utmaning för många operatörer av CNC-maskiner är att säkerställa att tillräckligt med kylmedel når spindeln via den roterade kopplingen och samtidigt upptäcka läckage.

Det är helt normalt med en liten mängd kylmedel i dräneringsslangen, det minskar friktion och slitage på tätningarna. Men det är svårt att avgöra vilken mängd kylmedel som ligger inom förväntad avrinning och när det är ett läckage som kan påverka lager och kraftöverföring. Om ett läckage inte upptäcks i tid och åtgärdas snabbt kan det resultera i skador på maskinen. Vilket kan resultera i stillestånd och väldigt kostsamma produktionsbortfall, med allt det innebär.

Godtyckligt och svårövervakat

Traditionell läckageövervakning kontrollerar förekomsten av vätska i dräneringsslangen. För att detta ska fungera måste systemet kunna skilja på “verkligt läckage” och “funktionellt” läckage, eftersom mekaniska tätningsytor behöver en liten mängd “läckage” som smörjning. Detta resulterar i svårtolkade och missvisande varningar. Vidare kan det vara svårt att övervaka den roterande kopplingen om spindeln är djupt inne i maskinen. Att operatören tittar på dräneringsslangen och gör en godtycklig bedömning av avrinningen kräver erfarenhet och känsla, och inte minst turen att titta i rätt tid, för att upptäcka läckage.

Nya lösningar tar bort osäkerheten

Deublin, en ledande tillverkaren av roterande kopplingar, har tagit fram en lösning på detta problem. Deras nya Spindelsköld-koppling (Spindle Shield®) har sensorer som upptäcker läckage i realtid och samtidigt ger data om tätningsslitage och den roterande kopplingens mekaniska integritet. Spindelskölden känner av läckage av kylmedel innan det når spindellagret vilket kan påverka lagrets prestanda och därmed även kraftöverföringen och motorn. Spindle Shield® finns till Deublins slutna kopplingar, Pop-Off®-kopplingar och AutoSense®-kopplingar.

Kopplingar med övervakning och fjärrdiagnostik

Deublin har gjort allt för att göra spindelskölden så enkel att använda och mångsidig som möjligt. Om en läcka upptäcks kommer ett meddelandes att varna operatören, som då kan göra nödvändiga åtgärder för att förhindra att läckaget tränger in i spindellagret och orsakar skada. Funktioner som fjärrövervakning, överspänningsskydd, mycket låg effektavledning, stort drifttemperaturområde och enkel installation bidrar till kopplingens styrka och mångsidighet. Förutom fjärrdiagnostik och läckagedetektering har spindelskölden fördelen att det inte krävs ett gränssnitt med en i/o-board för att skicka meddelanden då skölden har en egen trådlös Sensor Box som kan monteras vid manöverbordet. Men det går att integrera med maskinstyrningen och automatisera till exempel stopp av kylvätsketillförseln, stopp av spindeln eller notifiera underhållsavdelningen. Detta ger dig en lösning som är flexibel, pålitlig och som hjälper dig att förhindrar kostsamma maskinstopp.

En ny generation kopplingar

Denna nya generation av roterade kopplingar har tagit steget in i dataåldern. Med sensorer för driftspänning och arbetstemperatur som ger data till Industri 4.0 och hjälper dig att planera prediktivt underhåll. Vidare kan du nu se status på din utrustning i realtid . Kopplingarna kan implementeras i borr-monterade, rotormonterade eller lagerlösa roterande spindelkopplingar och går att eftermontera i de flesta befintliga maskiner. Dessutom är installationen så enkel att du troligen kan göra det vid nästa planerade service.

Vill du veta mer om hur Spindle Shield® kan skydda din CNC-maskin? Kontakta oss idag så berättar vi mer.