4 april 2022

Säker belysning i farliga miljöer med SA Light

Belysning spelar en avgörande roll för din säkerhet men kan också vara en säkerhetsrisk. Effektiv och pålitlig belysning är en viktig del på alla arbeten men särskilt inom extrema miljöer. Tung industri eller processindustri har sällan lyxen att kunna förlita sig på dagsljus. Trånga utrymmen, produktion dygnet runt och platser djupt inne i berg, maskinrum, cisterner eller under vatten. Det går helt enkelt inte att leda ner dagsljus i maskinrummet på en oljetanker.

Projekt och uppgifter som utförs i farliga miljöer blir ofta mer utmanande på grund av dålig sikt och mörka arbetsförhållanden. Samtidigt måste belysningen som använda upprätthålla hög säkerhets- och effektivitetsnivå. Det är avgörande för hur säkert och effektivt arbetet kan utföras. Att säkerställa att medarbetarna har tillförlitlig belysning i farliga miljöer är därför av yttersta vikt.

Belysning är mer än bara ljus

Mörka och slutna rum är en utmaning för människor och utrustning. Att förlita sig på att belysningen fungerar är viktigt ur arbetssynpunkt men också säkerhet. Antändlig gas, partiklar och vätskor förekommer i flera typer av industrier och en fallerande belysning kan få ödesdigra konsekvenser. Anläggningar inom till exempel petrokemi, livsmedelsförädling och spannmålslagring kräver mer av den belysning som används än andra miljöer. I en extrem miljö är en ficklampa inte bara en ficklampa.

ATEX och IECEx klassad utrustning

SA Equips ATEX och IECEx-certifierade belysningsprodukter använder avancerad LED-teknik vilket ger en förbättrad belysning med bred spridning av ljuset. Vidare är LED energieffektiva och blir inte varma som till exempel halogen. En ytterligare säkerhet. Vidare är alla SA Light-produkter byggda för säker användning. Med ett brett utbud av handhållna och stativmonterade belysningar ger SA Equip dig de belysningsalternativ du behöver för belysning i farliga miljöer.

Fokus på säkerhet och detaljer som gör skillnad

Små saker kan göra stor skillnad. Som till exempel en självlysande topp på ficklampan. Då är den lätt att hitta i mörkret. SA Equips belysning är även vatten och damskyddade och anpassade för att fungera i alla typer av miljöer. Även kringutrustning som stativ och kablage är anpassat för extrema miljöer med säkerhet i fokus.

Säker belysning i farliga miljöer

Belysning på farliga platser är ofta en nödvändighet men också en potentiell fara. Att känna till anläggningens miljö, atmosfärens samansättning, vilka ämnen som potentiellt kan utgöra en fara och rätt belysnings kan förvandla en farlig arbetsplats till en säker och produktiv arbetsmiljö.

Vill du veta mer om utrustning och belysning i extrema och farliga miljöer? Kontakta oss idag och kan vi berätta mer om SA Equips stora sortiment av bland annat belysning.