21 december 2021

En guide för hur du kan upptäcka och evakuera gas ur trånga utrymmen

Det finns flera utmaningar när det kommer till att arbeta i trånga utrymmen. Det är trångt och svåråtkomligt. Arbetsbelysning är ofta ett problem men den stora faran är gas. I trånga utrymmen är ofta ventilationen begränsad eller obefintlig. Under tid kan olika typer av gas ansamlas och bli ett allvarligt problem. Det är viktigt att upptäcka och evakuera gas innan det blir farligt.

Gas kan vara farligt på flera sätt. Den kan vara antändlig och medföra explosions- och brandrisk. Den kan också vara farlig att inandas vilket kan, i värsta fall, få dödliga konsekvenser. Kunskap, rutiner och utrustning som är anpassad för att evakuera gas ur trånga utrymmen är därför avgörande.

Att upptäck gas som du behöver evakuera

Gasdetektering handlar om att kontrollera så att det trånga utrymmet är fritt från giftiga och brandfarliga ångor och att luften är andningsduglig. Övervakningen ska utföras av utbildad personal med lämplig utrustning.

Gas kan vara lite lurig för det är oftast inte bara en sorts gas och gaser beter sig olika. Till exempel är metan lättare än luft och kommer befinna sig högt upp i rummet. Kolmonoxid har samma vikt och densitet som luft och kan fylla hela utrymmet. Vätesulfid är tyngre och kommer sjunka till golvet. Det är därför mycket viktigt att övervaka luften på de tre nivåer som gaser kan hittas, inte bara på en nivå.

Samtidigt måste övervakningen vara kontinuerlig för att upptäcka om förhållandena och gaskoncentrationen på någon nivå ökar.

Evakuera gas effektivt och säkert

För att arbeta säkert måste du ofta flytta luft, mycket luft. Med rätt uppsättning som fläktar, kanaler, kopplingar, filter och adaptrar kan du göra en ogästvänlig och farlig miljö till en säker arbetsplats. Det finns flera parametrar utöver partikelstorlek för filter och hur mycket luft en fläkt kan flytta. Är utrustningen EX-, ATEX- eller IECEX-certifierad? Är utrustningen gnistsäker? Har medarbetarna utbildning och förståelse för arbetsuppgiften och arbetsmiljön?

Tillför inte förorenad luft till det trånga utrymmet

Luften du tillför till det trånga utrymmet får inte vara kontaminerad, det är logiskt men ibland glöms själva evakueringen bort. Det är inte bara att ”trycka in friskluft”. Genom att evakuera gas på rätt sätt hjälper du till att säkra att ren luft kommer in. Fläktars placering är avgörande. Placeras de fel eller för nära kan de trycka tillbaka kontaminerad luft in i utrymmet eller smutsa ner inluften. Även vindriktning spelar in i beräkningarna.

Lista för att skapa ett bra luftflöde

  • Använd utrustning anpassad för ditt arbete.
  • Ventilera utrymmets volym 8 gånger innan arbetet påbörjas.
  • Ventilera utrymmets volym minst 20 gånger per timme.
  • Det är oftare bättre att trycka in friskluft än att suga ut gaser.
  • Skapa ett flöde så att evakuerad gas inte hamnar i inluften.
  • Undvik att använda dieselaggregat i närheten av ventilationsutrustningen.

Var noga med ventilation och evakuera gas för att undvika olyckor

Denna artikel är tänkt att väcka uppmärksamhet kring arbetsmiljö i trånga utrymmen. Det är inte en komplett guide för arbete i trånga och potentiellt farliga miljöer. Så säkerställ att din personal har den utbildning och utrustning de behöver för att ventilera och evakuera gas för säkert arbete. Och genom att tillämpa systematiskt arbetsmiljöarbete minskar du riskerna för arbetsplatsolyckor.

Välj certifierad utrustning

SA Equip har den utrustning du behöver för att säkert evakuera explosiv gas och andra farliga ångor. I AIR CYCLONE-serie hittar du pålitlig och portabel utrustning med gnistskyddade slangar, ejektorer, filterboxar och fläktar – alla säkerhetsklassade enligt EX, ATEX och IECEX-standard.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om SA Equip och hur du bäst kan evakuera gas och ohälsosam luft ur alla typer av utrymmen, hur ogästvänliga de än må vara.