14 mars 2023

Arbeta säkert i trånga utrymmen

På många arbetsplatser inom industri, marin och bygg finns det ofta ett behov av att arbeta i trånga och svårtillgängliga utrymmen. Maskinrum, cisterner, lastutrymmen och serviceutrymmen är alla platser med sin a utmaningar när det kommer till arbetsmiljö och säkerhet. Att arbeta säkert i trånga utrymmen ställer stora krav på kunskap, utrustning och rutiner.

Varför är trånga utrymmen farliga?

En rad faktorer gör det svårt att arbeta säkert i trånga utrymmen. Syrebrist är den största enskilda risken då den snabbt kan blir akut och livsfarlig. Tränga och svåråtkomliga utrymmen har sällan god ventilation. Att det är trångt gör arbetet långsamt och möjligheten till en snabb evakuering av personal till en utmaning. Tillgång till fungerande ventilation av utrymmet blir det som avgör om ett arbete ens är möjligt.

Ibland är mörker det största problemet

Alla utrymmen och platser på en fabrik eller tankerfartyg är inte utformade för ergonomiskt korrekt arbete. Även om de sällan besöks måste besöket vara säkert. Och då blir belysning viktig. Där det är trångt, det finns risk för utstickande föremål eller avsatser som är svåra att upptäcka i mörker blir belysning avgörande för säkerheten.

Ångor och partiklar blir till en explosionsrisk

Till utmaningen med syrebrist kommer partiklar och ångor. Att ångor från kemikalier kan vara giftiga och lättantändliga är ingen nyhet men det är inte alltid man tänker på att partiklar i luften kan utgöra samma fara. Och i ett begränsat utrymme kan koncentrationen av ångor och partiklar bli så hög att minska gnista blir till en explosionsrisk.

Lösningen är certifierad utrustning för arbete i farliga miljöer

En vanlig ficklampa kan orsaka olyckor. Det kan låta banalt men med en olycklig blandning av partiklar och ångor kan en enkel ficklampa orsaka en antändning. I ett trångt utrymme blir det till en explosion. Men det är inte bara batteridriven utrustning för belysning. All utrustning ska vara certifierad för extrema miljöer för att ni ska kunna arbeta säkert i trånga utrymmen.

Bohlins Maskiner hjälper er att arbeta säkert i trånga utrymmen

Att arbeta säkert i trånga utrymmen kräver en kombination av kunskap, utrustning och rutiner. Kunskap kring de risker som finns just i den miljön, utrustning som hjälper till att säkerställa arbetsmiljön är säker och rutiner för hur olika situationer ska hanteras.

Bohlins Maskiner har lång erfarenhet av att erbjuda säkra lösningar för extrema miljöer. Allt från belysning och elförsörjning till värme och ventilation för farliga och extrema miljöer.

Kontakta oss så berättar vi mer.