19 maj 2022

Komplett kopplingssortiment för innovativa lösningar

Kraftöverföring står ofta inför en mängd utmaningar. Misalignment i drivlinan och risken för överbelastningsskador, för att nämna två. Ett haveri i kraftöverföringen är kostsamt i tappad produktion och i kundförtroende. Rätt koppling på rätt plats minskar riskerna för, och skadorna vid, eventuella haverier.

Bohlins Maskiner har förmånen att brädda sitt kopplings- och bromssortiment med produkter från Bibby Turboflex, Layrub Couplings och Wichita Clutch. Med nytillskottet kan Bohlins Maskiner kunna möta fler kunders krav på oavbruten kraftöverföring.

Bohlins Maskiner breddar sitt kopplingserbjudande

Med redan marknadsledande kopplingar och bromsar i sortimentet breddar nu Bohlins Maskiner sitt kopplings- och bromssortiment. Tre nya varumärken från Altra Motions breda sortiment. Med fler typer av kopplingar, till nya typer av applikationer, kan Bohlins Maskiner erbjuda innovativa och kostnadseffektiva kopplingslösningar till alla typer av kraftöverföringsutmaningar. Och när saker behöver stanna finns bromsar av högsta kvalitet.

”Vi är glada att bredda vår portfolio med Altra Motions produkter under varumärkena Bibby Turboflex, Layrub Couplings och Wichita Clutch. Altra har länge varit en nära samarbetspartner och med de nya varumärkena fördjupas samarbetet.” Mikael Bohlin, VD.

Stolt tradition och högsta kvalitet

De nya varumärkena kommer ur Englands stolta tradition inom kvalitetsmekanik. Bibbi Turboflex fokuserar på specialiserade och skräddarsydda kopplingar för industri och eneriområdet. Layrub Couplings är ledande inom traditionell tågindustri och experter på misalignment. Och Wichita Clutch har kopplingar och bromsar för tung tillverkningsindustri.

”Vi är glada att bredda vår portfolio med Altra Motions produkter under varumärkena Bibby Turboflex, Layrub Couplings och Wichita Clutch. Altra har länge varit en nära samarbetspartner och med de nya varumärkena fördjupas samarbetet.”
Mikael Bohlin, VD.

En viktig partner

Precis som Altra Motion är en viktig partner till Bohlins är Bohlins Maskiner en viktig partner till sina kunder. Med lång erfarenhet av skräddarsydda lösningar, givande samarbeten och en strävan att optimera processer är Bohlins Maskiner mer än en leverantör för många. Bohlins är en motor för optimering och driftsäkerhet i branscher där kraftöverföring är en del av erbjudandet och kärnvärdet i företaget.

Kontakta oss så berättar vi mer om Layrub och hur vi tillsammans kan effektivisera din drivlina.