7 oktober 2021

Bellingham + Stanley densitetsmätare DSG50

Mätningen av specifika densitet och koncentration är vanlig inom industrin. Från råvarutestning, forskning och utveckling till kvalitetsarbete och processövervakning. Bellingham + Stanley DSG 50 densitetsmätare möter kraven fån alla typer av applikationer och tillämpningar.

Precision och repeterbarhet

Densitetsmätare DSG50 från Bellingham + Stanley är designad för de mest krävande GLP/GMP laboratorierna och är idealisk för applikationer för forskning och produktion inom läkemedels-, livsmedels-, dryckes-, kemi- och oljeindustrin.

DSG50 densitetsmätare är utvecklad för att mäta lösningars specifika densitet, vikt och koncentration med hög precision och repeterbarhet. Mätaren erbjuder en precision ner till 5:e decimalen (± 0,00005 g/cm3).

Enkelhet och tillförlitlighet

Bellingham + Stanley har en designfilosofi bottnad i: Enkel, Tillförlitlig, Exakt. Enkelhet för användaren med hjälp av renodlade menyer och interface. Tillförlitlighet i mätresultaten, mätning efter mätning (± 0,00002 g/cm3 repeterbarhet). Exakta och precisa mätningar med hjälp av integrerad referensoscillator som eliminerar behovet av multi-temperaturkalibrering.

Små prover och bubbeldetektering

Prover tas enkelt med en luer-låsspruta där minimivolymen på ett prov är 1,5 milliliter. Det finns kombinerad visuell och elektronisk bubbeldetektering. Ett kraftfullt Peltier kontrollsystem för temperatur finns inbyggt i instrumentet som snabbt stabiliserar provet vid önskad temperatur innan avläsningen görs. Själva mätningen går på under 30 sekunder.

Kalibrering avgörande för mätresultat

Att en mätutrustning är korrekt kalibrerad är avgörande för att mätresultat ska vara pålitliga och i slutändan användbara. DSG50 löser detta genom att densitetsjustering med luft och vatten endast behöver göras vid 20 °C och så finns en inbyggd barometer för automatisk tyckkompensation vid kalibrering.

De koncentrationstabeller du behöver

Med densitetsmätaren kommer förinlästa koncentrationstabeller för bland annat petroleum, etanol, Brix och syror. Till det finns möjligheten att lägga in egna tabeller. Mätaren har ett utbyggbart minne upp till 4 Gb och kan då lagra över 1000 mätningar.

Smarta och pålitliga lösningar

DSG50 densitetsmätare har också inbyggt torkmedel vilket förenklar handhavande och spara bänkutrymme. En integrerad luftpump ger enkel rengöring med torr luft. Rapport- och säkerhetsfunktioner säkerställer dataintegritet när du integrerar instrumentet med andra enheter som stödjer GLP- eller FDA-protokoll.

Allt detta gör DSG50 till en av de mest användarvänliga och pålitliga densitetsmätarna på marknaden.

Typiska applikationer

  • Drycker
  • Bioteknisk industri
  • Kemisk industri
  • Kosmetisk industri
  • Livsmedelsindustrin
  • Medicinsk industri
  • Petroleumindustrin
  • Läkemedelsindustrin
  • Sockerindustrin

Läs mer om densitetsmätare DSG50 här eller kontakta oss så hjälper vi dig med all typ av labbutrustning du kan tänkas behöva.