Företaget

Kontakta oss

AB E. Bohlins Maskiner grundades 1937 av Erik Bohlin.

Allt sedan starten har Bohlins Maskiner varit ett handels- och agenturföretag med transmissionskomponenter och limutrustningar för verkstads-, stål-, pappers-, förpacknings- och konverteringsindustri. 

Produktinfo (pdf)

Vår kundkrets inom transmission och limutrustningar är mycket bred, men utgörs främst av maskinbyggare som använder dessa i sina konstruktioner. 

Bohlins Maskiner erbjuder stor teknisk kompetens och mångårig gedigen erfarenhet att hjälpa kunder med problemlösningar i intimt samarbete med våra framgångsrika och världsledande leverantörer. 
 

Verksamhet

Bohlins Maskiner marknadsför högkvalitativa transmissionsprodukter samt limutrustningar och distribuerar dem till svensk verkstads-, stål-, pappers-, cellulosa-, förpacknings- och konverteringsindustri.

Vi är kända för att vara en kompetent samarbetspartner med hög servicegrad.

Bohlins Maskiner samarbetar med sina många leverantörer med att utveckla, producera och distribuera special- och kundanpassade komponenter och specialutrustningar. 
 

Miljöpolicy

Bohlins Maskiner är som handels- och agenturföretag, ett led i kedjan mellan leverantör/tillverkare och kund/förbrukare. Vi har en viktig arbetsuppgift i att påverka våra nuvarande och blivande leverantörer till ständiga förbättringar i miljöhänseende. 

Följande miljömålsättningar arbetar vi med på Bohlins Maskiner: 

  • Miljöpolicy och miljömål ska vara kända av samtliga anställda. 
  • De anställda ska kunna föreslå och införa miljöförbättrande åtgärder i vår verksamhet. 
  • Miljölagstiftningens normer och förordningar är lägsta krav för vår verksamhet. 
  • Vi strävar efter minimal resursanvändning, återanvändning av avfall och att förebygga föroreningar. 
  • Vid val av leverantör och fraktföretag ska deras miljöarbete utgöra en viktig del i beslutsunderlaget. 

Mikael Bohlin,
CEO