HASKEL

Kontakta oss

 - ejektorer för säker ventilation

JETFLOW AIRMOVER är en Coanda ejektor som konverterar en liten mängd tryckluft till en stor volym snabbt strömmande luft. Den arbetar med praktiskt taget alla typer av fluider och fasta partiklar, saknar rörliga delar och erbjuder en säker ventilation i explosiva miljöer.

Alla modeller är försedda med jordskruv för effektiv avdelning och statisk elektricitet.

Produktinfo (pdf)

Tillämpningar med ejektorer

 • Uppsamling - transport av pappers- och plastspill
 • Plock och sugenhet
 • Punktkylning och utsugning vid industriella processer
 • Utsugning av svetsgaser i trånga utrymmen
 • Utsugning av avgaser från testbänkar
 • Ventilation av kloaksystem, gruvor och tunnlar
 • Evakuering av explosiva och giftiga gaser

Fördelar med Jetflow Air Mover:

 • maximal säkerhet - ingen elektricitet
 • låga driftskostnader
 • lätt att installera
 • variabelt flöde
 • unik utformning av spaltöppning
 • flexibelt modulutförande
2017-07/images