Pumpar, Flödesmätare & Filter

Kontakta oss

Vi levererar allt från enskilda komponenter till kompletta systemlösningar för bl a applicering, förflyttning, dosering, tankning och övervakning.

Produktinfo (pdf)

Pumpar
- ett brett produktprogram med pumpar gör att Bohlins Maskiner alltid kan erbjuda den pumptyp som passar bäst för en specifik applikation. Fabrikaten vi arbetar primärt Aro, Krascht och Wagner.

Excenterskruvpumpar Serie RJ
- är en typ av förträngningspumpar. Passar bra för pumpning av vätskor med hög TS-halt. Kapacitet upp till 400 m3/h.

Fatpumpar IR Aro
- finns på de flesta industrier för pumpning av vätskor ur fat och behållare. Pumpkapacitet upp till 150 l/min. 

Kugghjulspumpar från Kracht
- kan med fördel användas för pumpning av både tunna och trögflytande vätskor. Kapacitet upp till 3 000 l/min och arbetstryck upp till 400 bar.

Membranpumpar från IR Aro
- klarar de flesta aggressiva, frätande, explosiva, brandfarliga och giftiga kemikalier - både tunnflytande och trögflytande. Kapacitet upp till 1 040 l/min. 

Många av av dessa pumptyper kan levereras i ATEX-klassat utförande.

Flödesmätare
Ett brett produktprogram av flödesmätare gör att vi alltid kan erbjuda den mätare som passar bäst för en specifik applikation. 

Filter
För att skydda pumpar, flödesmätare, kopplingar och annan utrustning från partiklar och igensättning krävs i många falla någon typ av filterlösning. Beroende på applikation och förutsättningar kan dessa filter vara utformade många olika sätt. 

Bollfilter finns som enkelfilter, dubbelfilter eller automatfilter.

Applicering och slang
Flödes- och automatpistoler för punkt-, sträng- och sprutapplicering samt därtill anpassad slang.

Bild: 2017-08/bohlins-aro-membranpump.jpg
Bild: 2017-08/bohlins-bollfilter.jpg
Bild: 2017-08/bohlins-serie-rj.jpg