Dimatec

Fatpumpar
För högviskösa material tex. fett, silikon, fogmassa, kitt. Pumpas direkt ur 20-, 50 l hink eller 200 l fat och appliceras med flödespistol eller materialventil. Utväxling 16:1 till 59:1. 

Om webbplatsen